Amajlija - Hitic

Transkripcija: Aleksej Kisjuhas (paulalex@EUnet.yu)
Home     : http://2akordi.net E            H          E   H
Dala si mi moc da igram, i kroz javu i kroz san
 E            H          E   H  
Dala si mi sve na svetu, dala si mi najlepsi dan
 E           H        E    H 
Dala si mi prvu tugu, moju prvu pravu suzu
 E           H         E    H  
Dala si mi prva nogu, dala si mi najgori dan

A      H     E         A
I kad vidim taj osmeh tvoj, ceo svet je moj
      H     E
Kada vidim taj osmeh tvoj
A      H     E         A
I kad vidim taj osmeh tvoj, ceo svet je moj
     
Kada vidim.