autor: Eyesburn

Eyesburn – Sun – Akordi za gitaru

Eyesburn – Stark Blind – Akordi za gitaru

Eyesburn – Some Free Time – Akordi za gitaru

Eyesburn – Pump It – Akordi za gitaru

Eyesburn – Foolin – Akordi za gitaru

Eyesburn – Bite The Soul – Akordi za gitaru