autor: Skroz

Skroz – Whiskey & Blues – Akordi za gitaru

Skroz – Sve Sam Jaci – Akordi za gitaru

Skroz – Super Zena – Akordi za gitaru

Skroz – Nisam Jeo (10 Dana) – Akordi za gitaru

Skroz – Dobro Mi Dosli – Akordi za gitaru

Skroz – Bozji Poslanik – Akordi za gitaru