Bajaga - Gore Dole

Transkripcija:???
Home     :http://sumela.ktu.edu.tr/~ermegan/akordi/

  
  G
  Eeeeeeee Eeeeeeeeeaaa
  D     C
  Eeeeeeeee Eeeeeeeeeaa
  
  G
  Nemoj nikad biti dole
  Amda neki i to vole
  Nemoj nikad biti dole
  Jer se dole noge bole
  
    D      C
  Gore dole  dole gore
      G   
  Sve je gore dole
  
  Nemoj nikad biti gore
  Za to uvek ima fore
  Nemoj nikad biti gore
  Jer si gore i pregore
  Nemoj nikad biti dole
  Amda neki i to vole
  Nemoj nikad biti dole
  Jer se dole noge bole
  
  Gore.....
  
  
  C   D  G
  Idemo malo dole
  C   D  G
  Idemo malo gore
  
  
  Nemoj nikad biti dole
  Amda neki i to vole
  Nemoj nikad biti dole
  Jer se dole noge bole
  
  Gore dole...
  
  Nemoj biti u sredini 
  Jer ces biti u manjini
  Nemoj biti u sredini
  Ili prvi bar otkini
  
  Gore ...
  
  Idemo malo....