Bajaga - Kap Po Kap

Transkripcija: pedjadjape - pedjadjape@gmail.com


uvod:
       Em C   Em
e-------------0------0----0------
H-------------0------1----0------
G-------------0------0----0------
D-------------2----2------2------
A-------------2--3--------2------
E--3-2-3-2--0-----------0-------- 2X

      Am            Em C   Em
e------------0------0---0------------0------0---0--
H------------1------1---1------------0------1---0--
G------------2------2---2------------0------0---0--
D------------2----2-----2------------2----2-----2--
A--------2-0----0-----0--------------2--3-------2--
E--0-2-3-------------------3-2-3-2-0----------0----

Em          Em7
Vazduh mokar, vazduh crn
Em        Em7
U mom srcu ruzin trn....

Em       Am     Em C Em  prelaz1
Nisi tu, a napolju kapi kise

Em       Em7
Bela soba, beo zid
Em         Em7   prelaz 2
Tezak bedak, zesci vid
Am            Em C Em
Nisi tu, a napolju kapi kise

ref:
C
Kad nisi pored mene
Iz mene kisa krene
Em
Kap po kap
Em
Kap po kap


kisa pada kap po kap
isti ritam citav sat
nista vise ne cujem osim kise

Bela soba, beo zid
Tezak bedak, zesci vid
Nisi tu, a napolju kapi kise

ref.

prelaz 1:      prelaz 2:
A----------------  A--------2-0---
E--3-2-3-2-0-----  E--0-2-3-------