Bajaga - Limene Trube

Transkripcija:???
Home     :http://sumela.ktu.edu.tr/~ermegan/akordi/

 
 F		G  C
 Ljubim te nije najbolje 
 F		G	C
 na nebu strasno znamenje 
 F		G  C
 Ljubim te bolje ne moze 
 F		G  C
 marsira tesko kamenje
 
 Ja stojim, gledam, ne shvatam 
 i gubim koncentraciju
 misli mi beze, nestaju 
 i idu u emigraciju
 
 F	   G  C
 limene trube duvaju 
 F		G C
 ne volim vojnu muziku
 
 Pa brisem ruz sa usana 
 i brisem znoj sa dlanova
 ne izlazite nikuda 
 iz zakljucanih stanova
 
 F
 ljudi beze, ljudi beze 
 		  G  C
 ljudi beze, ljudi odlaze
 
 ljudi beze, ljudi beze 
 ljudi beze, ljudi odlaze

 ***VERZIJA 2***
 

[C]ljubim te [F]nije najbo[G]lje [G] 
[C]marsira [F]tesko kame[G]nje [G]
[C]ljubim te [F]bolje ne mo[G]ze [G] 
[C]na nebu [F]strasno zname[G]nje [G]

ja stojim gledam ne shvatam i gubim koncentraciju
misli mi beze nestaju i idu u emigraciju

[C]limene [F]trube duva[G]ju [G] [C]ne volim 
[F]vojnu muzi[G]ku [G]

pa brisem ruz sa usana i brisem znoj sa dlanova
ne izlazite nikuda iz zakljucanih stanova

ljudi beze ljudi beze ljudi beze ljudi odlaze
ljudi beze ljudi beze ljudi beze ljudi odlaze

limene treube duvaju...