Block Out - Sekira

Transkripcija: KamenZaPete (marko bogdanovic) - kajmaka_i_sira@yahoo.com


Uvod:
e-||-----------7\-7\----3-5-----||
H-||---8----8--8\-7\----3-------||
G-||---7----7--7\-------3-------||
D-||---9----9-----------3-------||
A-||---7------------------------||
E-||---0------------------------||

* svi akordi se razlazu

Razlaganje Em:
e:-||--7-----7-----7-----7-----7-----7---
H:-||----8-----8-----8-----8-----8-----8-
G:-||------9-----9-----------9-----9-----
D:-||------------------------------------
A:-||--7-----------------7---------------
E:-||-(0)---------------(0)--------------

* Hadd11 i G6 se razlazu najobicnije...

* negde pri kraju ide ide riff pod disotrzijom:

   p.m....................................................
e:-||--------------------------------------------------------
H:-||--------------------------------------------------------
G:-||--------------------------------------------------------
D:-||--------------------------------------------------------
A:-||--2-2-5-5-2-5---2-2-5-5-2-5---2-2-4-4-2-4---2-2-4-4-2-4-
E:-||--0-0-3-3-0-3---0-0-3-3-0-3---0-0-2-2-0-2---0-0-2-2-0-2-


* takodje, pri ponavljanju refrena, preko razlaganja idu riffovi: G5 i H5


Em            Hadd11
Sa jedne strane sekire - on,
otac i brat.
Em            Hadd11
Sa druge strane, pancir i kruna,
nezvani svat.

Bez boca i maske,
hrabro lezi, i cuti na dnu.
Do grla u mulju,
negde gore
iznad nas.

REFREN:
G6       Hadd11
Nije umro mali bog.
G6       Hadd11
Nije umro, no se ucutio.
G6       Hadd11
Ni on ne voli slanu deciju krv.

Moderan svet je izvan kontrole,
a starci su dosadni, glupi i odani.
Trojan je sam sebi zasrao carstvo,
ljudi su gubili glave zbog njegovih usiju.

Nije umro mali bog.
Nije umro, no se ucutio.
Ni on ne voli slanu deciju krv,
G6       Hadd11
ali ne voli ni krst.

__________________
Em  : 0 7 9 9 8 7  i  x 7 9 9 8 7
Hadd1: 7 9 9 8 0 0
G6  : 3 5 5 4 0 0
G5  : 3 5 x x x x
H5  : 7 9 x x x x