Block Out - Vertikalno Gledano

Transkripcija: Johnny (johnny47ns@yahoo.com)
Album    : Godina Sirotinjske Zabave [1996]


 Intro:
  E5
E-----------------------------------------
H-----------------------------------------
G-XX-------------------------------7b-----
D-XX---/7-5b--------------/7-5b-------5b--
A-XX---------7--5h7-77--------------------
E---0-------------------0--------00-------

 E5          C#5 D5 G5 A#5
E------------------------------------
H------------------------------------
G----------------------6---7---------
D----/7-5b-------------6---7---5---8-
A----------7---5h7-----4---5---5---8-
E-0---------00-----00--4---5---3---6-

 E5

H5     A5 H5
 Vertikalno gledano
C5       A#5
 Dole sve sve u redu je
H5      A5 H5
 Voda crna se ne menja
C5        A#5
 Voda crna se ne menja

H5     A5 H5
 Vertikalno gledano
C5        A#5
 Hodanje je stvar navike
H5       A5 H5
 Samo prostacka konvencija
C5         A#5   H5
 Samo prostacka konvencija

      E5
E------------------------------
H----------------heavy-vibrato-
G-X--X-X-------/12~~~~~~~\-----
D-X--XXX---2---/12~~~~~~~\-----
A-X--XXX---2-------------------
E-X--XXX---0-------------------
 Ja vidim sve
   C#5  D5  G5  A#5
 Sto ne bi trebalo da vidim
E5 (isto kao gore) C#5 D5 G5 A#5
 Sve        odavde
     E5
 Ja vidim sve
   C#5  D5  G5  A#5
 Sto ne bi trebalo da vidim
E5         C#5 D5 G5 A#5 E5
 Sve        odavde


H5     A5 H5
 Vertikalno gledano
C5        A#5
 Malo traje malo prestaje
H5      A5 H5
 Prijateljsko ubedivanje
C5         A#5
 Sad nosim kamen na plivanje

H5     A5 H5
 Vertikalno gledano
C5        A#5
 Sve je sruseno i sjebano
H5     A5 H5
 Vesele fizionomije
C5       A#5
 Veruju i jedu pomije     E5
 Ja vidim sve
   C#5  D5  G5  A#5
 Sto ne bi trebalo da vidim
E5         C#5 D5 G5 A#5
 Sve        odavde
     E5
 Ja vidim sve
   C#5  D5  G5  A#5
 Sto ne bi trebalo da vidim
E5         C#5 D5 G5 A#5
 Sve        odavde
     E5
 Ja vidim sve
   C#5  D5  G5  A#5
 Sto ne bi trebalo da vidim
E5         C#5 D5 G5 A#5
 Sve        odavde
     E5
 Ja vidim sve
   C#5  D5  G5  A#5
 Sto ne bi trebalo da vidim
E5         C#5 D5 G5 A#5 E5
 Sve        odavde


 -RIFF-


 |    |
 F5    E#5
 F5    E#5
 E#m   G#m
 G#m   C#m
 G#m   C#5 H5 C#5 H5
 G#5


 C#5  D5  G5  A#5


H5     A5 H5
 Vertikalno gledano
C5         A#5
 Sve je totalno drugacije
H5       A5 H5
 Sinonimi gube smisao
C5       A#5
 Sinonimi gube smisao

H5     A5 H5
 Vertikalno gledano
C5         A#5
 Ja sam prokleti ateista
H5           A5 H5
 Bog mi je svedok to je istina
C5           A#5
 Bog mi je svedok to je istina


     E5
 Ja vidim sve
   C#5  D5  G5  A#5
 Sto ne bi trebalo da vidim
E5         C#5 D5 G5 A#5
 Sve        odavde
     E5
 Ja vidim sve
   C#5  D5  G5  A#5
 Sto ne bi trebalo da vidim
E5         C#5 D5 G5 A#5
 Sve        odavde
     E5
 Ja vidim sve
   C#5  D5  G5  A#5
 Sto ne bi trebalo da vidim
E5         C#5 D5 G5 A#5
 Sve        odavde
     E5
 Ja vidim sve
   C#5  D5  G5  A#5
 Sto ne bi trebalo da vidim
E5         C#5 D5 G5 A#5 E5
 Sve        odavde


 -TEMA-