Daleka Obala - Bila Boja

Transkripcija: steel,plonk@net.hr


 E         B5
 Boja,bila boja je boja.
       C#5     A5
 Bila boja je najbolja na svitu.
      A5       B5
 I niko mi ne more rec, da nije tako!


solo:
D---------------666---------------666-----4s6-------4s6-------------
A -777777777777----9-7-9999999999-----9-7-----9-7-------9-77--------
E ------------------------------------------------9----------9------

D-4s66--------4s6---------------------------------------------------
A------9-7-9------9-77--4-------------------------------------------
E-------------------------------------------------------------------