Daleka Obala - Mala Lipotica Klara

Transkripcija: ST


B
U zoru, u ranu zoru
          F
Dok ticice kake po dvoru
D#          B
Zveljarin je zapiva s njima
F           D# B
Lipje pisme od njegove nima

D#           B
Zveljarin je zapiva s njima
    F        B
lipje pisme od njegove njima


B
Neko se diga, sitija briga
           F
Isa u banju i mrvicu riga
D#       B
Dvi su suzice male
   F       B
Na kusin od perja pale

D#       B
Dvi su suzice male
   F       B
na kusin od perja pale


      D#      B
On joj je reka neka ga ceka
     F       D# B
Ona je znala da to nije sala
D#            B
Samo je rucicon brisala suze
F        B
Mala lipotica Klara      X2

B
Kad sve je prosa doma je dosa
         F
Do malene oma je posa
D#        B
Pisma je pala lipotica mala
F          B
S taton je plesati stala


D#        B
Pisma je pala lipotica mala
F          B
S taton je plesati stala


      D#     B
On joj je reka da je uteka
     F       D# B
Ona je znala da to nije sala
D#       B
Od smija je brisala suze
F       B
Mala lipotica Klara  X2