Deca Losih Muzicara - Dobardan

Transkripcija: Nikola Kolarovic (nikolak@bigfoot.com)


  F#m        A   F#m     E
E--2-XX-XX--2-XX-XX--55-55--2-XX-XX-2-X--0---0-0---0---0----
H--2-XX-XX--2-XX-XX--55-55--2-XX-XX-2-X--0---0-0---0---0----
G--2-XX-XX--2-XX-XX--66-66--2-XX-XX-2-X--1---1-1---1---1----
D--4-XX-XX--4-XX-XX--77-77--4-XX-XX-4-X--2---2-2---2---2----
A--4-XX-XX--4-XX-XX--77-77--4-XX-XX-4-X--2---2-2---2---2----
E--2-XX-XX--2-XX-XX--55-55--2-XX-XX-2-X--0---0-0---0---0----


 F#m      A  F#m   E
 Dobardan, dobardan, dobardan!

 Dobardan, dobardan, dobardan!
 Ovaj zvuk nije bugi, 
 Ovaj zvuk nije bugi, 
 Ovaj zvuk stvarno nije bugi-vugi.
 A bugi-vugi, ha, ne nije bugi-vugi

 Ovaj zvuk nije bugi, 
 Ovaj zvuk nije bugi, 
 Ovaj zvuk stvarno nije bugi-vugi.
 Ha bugi-vugi, ha, ne nije bugi-vugi

 Ova pesma strofu nema, 
 Ova pesma refren nema,
 Ova pesma stvarno nije neka pesma.
 A neka pesma, ha, ne nije bugi-vugi.

 SIRENA:
G---------------------------------|---------------------7---7-7-----
D---------------------------------|-----------------------------7/--
A---------------------------------|---------------7/9---------------
E-5---5---3---2-2---2-2---3---5---|-5---5---3---2-------------------
 (gitara za to vreme svira samo A dur)

--------------------------------------------------------------
 Sve ispravke i dopune su dobrodosle! (nikolak@bigfoot.com)