Djordje Balasevic - Hej Haj Bas Nas Briga ....

Transkripcija: DrS  (drs@galeb.etf.bg.ac.yu)
Poslao    : Vlado (vlado.t@hotmail.com)
Home     : http://galeb.etf.bg.ac.yu/~drs/muzika/
[A]U mog babe [D]para mnogo [A]ej![A] 
[A]da izbrojis [E]ne bi mog'o [A]sve[A] 
[D]Pa se selom pripoveda [A]da smo prave lole, 
ma [E]zavidi nam neki sitan [E]svet. 
[D]Ume zivot biti tmuran [A]kad gledas od dole, 
[D]budi zato sivi soko [A]pa se vini u visoko, 
[E]hej, hej, hej, hej! 

[A]Hej, haj, [D]bas nas briga, 
[A]vozamo se [E]na taljiga. 
[A]Zorom [D]ili mrakom, 
[A]sorom [E]il' sokakom. 
[D]Nocu, kad selo dre[A]ma, 
[D]kad nigde nikog ne[E]ma 
mi jurimo kroz [A]noc! 

[A]Jedared je [D]baba bio kum.[A][A] 
[A]Svirci su nas [E]cekali uz drum.[A][A] 
[D]Red bi bio da smo konje [A]upregli u ceze, 
al' [E]taljige vole baba [E]moj. 
[D]Jos kad sitno, iz saraga, [A]tambura zaveze, 
[D]onda zivot nema mana, [A]brzi smo od aeroplana. 
[E]Hej, hej, hej, hej! 

[A]Hej, haj, [D]bas nas briga, 
[A]vozamo se [E]na taljiga. 
[A]Zorom [D]ili mrakom, 
[A]sorom [E]il' sokakom. 
[D]Nocu, kad selo dre[A]ma, 
[D]kad nigde nikog ne[E]ma 
mi jurimo kroz [A]noc! 

[A]Hej, haj, [D]bas nas briga, 
[A]vozamo se [E]na taljiga. ***VERZIJA 2***

U [A]mog [D]babe [A]para mno[E]go [A]hej![D] [A] [E]
Da [A]izbr[D]ojis [A]ne bi mo[E]go [A]sve.[D] [A] [E]
Pa[D] se selom pripoveda da smo prave lole 
ma [A]zavidi nam neki sitan svet.
Ume[D] zivot biti tmuran kad gledas od dole 
Ma [A]budi zato sivi soko [E]pa se vini u visoko hej!

H[A]ej haj b[D]as nas briga 
vo[A]zamo se n[E]a taljiga' [A] [D] [A] [E]
Zo[A]rom il[D]i mrakom so[A]rom il[E] sokakom [A][D][A][E]

no[D]cu kad selo drema 
ka[D]d nigde nikog nema [E] 
mi jurimo kroz noc[A]. [D] [A] [E]
  

***VERZIJA 3***

svirati iz C: C,F,C,G