Film - Neprilagodjen

Transkripcija: Sparky (nlugusic@yahoo.com)


Uvod:Am, C ... E
                     zavrsetak:
Riff 1:e:---------------------------|  |------------|
    H:---------------------------|  |------------|
    G:-0-0-0--5---5-5-5----5-----| X3 |------------|
    D:-0-0-0--5---5-5-5-0--5--0--|  |---2--------|
    A:-2-2-2--3---3-3-3-0--3--0--|  |---2--------|
    E:---------------------------|  |---0--------|

                        zavrsetak:
Riff 2:e:--------------------------------|  |------------|
    H:--------------------------------|  |------------|
    G:-5-5-5-5-5-5----5-2-5-2-5-2--5--| X3 |------------|
    D:-5-5-5-5-5-5----5-2-5-2-5-2--5--|  |-----2------|
    A:-3-3-3-3-3-3----3-0-3-0-3-0--3--|  |-----2------|
    E:--------------------------------|  |-----0------|

Riff 1
Danas sam bacio radio kroz prozor
Razbio se u tisucu komada
Na programu nije bilo nista za mene
Samo reklame i dileme.

Riff 2
Radio, ovo je tvoj kraj
Radio, baj baj baj
Radio, putuj u raj.

Riff 1
Izasao sam iz kuce
Ljudi su se okretali za mnom
Svi su upirali prstom u mene
Ja sam neprilagoden.

Riff 1
Djevojke su daleke
Djevojke su meke
Djevojke su daleko od mene
Ja sam neprilagoden.

Riff 2
Radio, ovo je tvoj kraj
Radio, baj baj baj
Radio, ja sam ostao isti
Ja sam neprilagoden.

Ja sam ...
Neprilagoden ...
Ja sam, ja sam ja.

Kraj:A-A-A-A-A-A~G-G-G