Kud Idijoti - To Nije Mjesto Za Nas

Transkripcija:Sale (goma@pop.transit.ru)
Home     :http://yurope.com/people/sen/The.Book.Of.Home/akordi	D		     A	
	Ne idem tamo vise nikada
	A		 D
	Ta su vrata zatvorena
	D		   A
	Za ljude kao sto smo mi
	A		D
	Nitko vise ne mari

	D		A
	Mada nema razloga
	A		     D
	Ne idem tamo vise nikada
	D			A
	Ne, to nije vise mjesto za nas


	Druge ljude sada vidjam tu
	Pricaju da je isto sve
	Drugacije je sve bez nas
	Upozorio sam te

	
***VERZIJA 2***
Transkripcija: Ivan Vasic (ivasic@cent.co.yu)
Home     : http://www.tablature.co.yu


A           E
Ne idem tamo vise nikada.
		  A
ta su vrata zatvorena
		   E
za ljude kao sto smo mi
 		 A
nitko vise ne mari.

 D        A
 Mada nema razloga
 A			 E
 ne idem tamo vise nikada
 E			 A
 ne, to nije mjesto za nas.

Druge ljude sada vidjam tu,
pricaju da je isto sve
drugacije je sve bez nas
upozorio sam te.