Majke - Slobodna Kao Nikada

Transkripcija: Marko Polo (HalucinacijaX@aol.com)
Home     : http://2akordi.net
Album    : Vrijeme je da se krene


Intro: sviraj sve do ''kao zrak i voda''
e----------5-5p5------5-5----------------II
B----------------------------------------II
G----------------------------------5-3---II
D--------------------------------------4-II
A----------------------------------------II
E-0-3-5-----------0---------0-3-5--------II

Glavni riff-sve do sola 
 v v ^ ^ v ^ ^ v
e-2-2-2-2-2-2-2-2---3--0------------7--5--3--1-II
B-2-2-2-2-2-2-2-2---0--2p-----------7--5--3--1-II
G-3-3-3-3-3-3-3-3---0--2p--ovo je>--8--6--4--2-II
D-4-4-4-4-4-4-4-4---0--2p-----------9--7--5--3-II
A-4-4-4-4-4-4-4-4---2--0------------9--7--5--3-II
E-2-2-2-2-2-2-2-4---3--0------------7--5--3--5-II
 to-je ono.............    kao n-i-k-a-d-a

Ovo je mali fill u refrenu-zvuci ka da kazes -uuuu-

D-13-14s17s14~---

Solo-nije zavrsen

e-0---------
B-2-2-------
G-2---------ako ga neko zavrsi posaljite mi ga
D-2---------
A-0---------
E-0---------

s-slide
p-pull off
~-vibrato