Nbg - Beton Blok

Transkripcija: Darko79Uvod:H5E5,E5C5D5

E5
Beton blok, Beton blok
C5    D5
Mi zidamo kuce
E5
Beton blok, Beton blok
C5     D5
Mi gradimo zgrade
E5
Kada bih imao ovu zgradu
C5
Ja bih srusio ovu zgradu
D5
Sagradio bih lepsu zgradu
E5     E5
Beton blok, Beton blok

Beton blok, Beton blok
Mi zidamo kuce
Beton blok, Beton blok
         H5E5,
Mi gradimo zgrade
E5
Kada bih imao ovu zgradu
C5
Ja bih srusio ovu zgradu
D5
Sagradio bih lepsu zgradu
E5     E5
Beton blok, Beton blok

Beton blok, Beton blok
Mi zidamo kuce
Beton blok, Beton blok
Mi gradimo zgrade