Partibrejkers - Gramzivost I Pohlepa

Transkripcija: ivan3 a38@net.hr


Bass prakticno cijelo vrijeme svira H, odn. A-H osim u refrenu,
dok gitare prase svoje i improviziraju u H-mol pentatonici uz akorde H5, A5,
te D5 i E5 gdje je napisano. U svakom slucaju slusajte pjesmu!


Intro:
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|-1---1---1-----------|---------------------|
|------------2--0-----|---------------0--2--|
|------------------2--|--------2---2--------|

|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|-1---1---1-----------|----neka kombinacija-|
|------------2--0-----|-------napisanog-----|
|------------------2--|---------------------|

H5
Gramzivost i pohlepa
hvala lepa, hvala lepa
Puno zelja, puno mrtvog tela
Malo para, puno lesinara
Placa onaj koji ima
Licemerje lepi se po svima

D5  D5 E5 A5/H5

Refren:
A5 H5
Ako imas - ti daj
Ako nemas - ti ne otimaj
Ako imas - ti daj
Ako nemas - ti ne otimaj
H5       A5 H5  D5  C#5 C5/H5
Gramzivost i pohle-pa
Gramzivost i pohlepa
Gramzivost i pohlepa
Gramzivost i pohlepa

Riff 1

Lova, lova, lova je sve
lova svet okrece
D5 E5  D5 E5
D5
Mnogi bi prodali caleta i kevu za cipelu levu

|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|
|-9-/7---------------------------------------|
|------9-/8-/7----------------------12-/7--9-|
|---------------10p12-10~~~~~~~~~---10-/5--7-|

           a za desnu prodali bi sestru

Refren

H7
Svuda oko nas
svuda oko nas
svuda oko nas
svuda oko nas (2x)

Gramzivost i pohlepa
Gramzivost i pohlepa

|---------------------|---------------------|
|---------------0-----|--------------0------|
|-----------2---------|-----------2---------|
|------1--------------|------1--------------|
|-2-------------------|-2-------------------|
|---------------------|---------------------|

...