Partibrejkers - Put

Transkripcija: Milan Pavlovic (paparaco@EUnet.yu)
Home     : http://www.yutabs.f2s.com


 Tema:
 A        A
E|----------------|----------------|*|----------------|
H|----------------|----------------|*|----------------|
G|----------------|----------------|*|----------------|
D|----------------|----------------|*|5h7p5h7p5...----|
A|----7---6/7---7-|--6-7---6/7-----|*|----------------|
E|----5---4/5---5-|--4-5---4/5-----|*|----------------|

 Refren:
 A        A        E        E
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
H|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----7---7-------|7-----7---------|2-----2---------|----0-----0-----|
E|----5---5-------|5-----5---------|0-----0---------|3b4---3b4---3b4-|
   pa, pa,   pa,  pa,
   put,put,   put za jug.

 Prelaz: G, A

 Solo:
 A        A        A        A
E|----------------|---12-----------|----------------|----------------|
H|--5-------------|/14-------------|----------------|----------------|
G|/6--------------|------------5---|----------------|----------------|
D|----------------|--------------7\|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----7---6/7---7-|--6-7---6/7-----|
E|----------------|----------------|----5---4/5---5-|--4-5---4/5-----|

 Kraj:
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
H|8b10------------|10--8-----------|----------------|----------------|
G|----------------|--------7b8r7-5-|7b8~~-----------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

 Korisceni akordi:
A-X02220
E-022100
G-320003

Rodjen sam u zadnjem vagonu
Na putu za jug
Nije bilo mesta za mene
Dan je bio vreo a put dug

I bio sam svugde i radio sam svasta
Svako mi je bio dobar drug
Na svom sam dlanu trazio tajnu
A video sam samo besnu oluju

Pricao sam price o brdu u zlatu
Svoje sam telo video u blatu
Moj duh sada slobodno seta
Videces ga na putu za jug***VERZIJA 2***
Transkripcija: pipss@mail.ru


 A                     A AbA
Rodjen sam u zadnjem vagonu na pruzi za jug

Nije bilo mesta za mene,

dan je bio vreo
     A AbA
a put dug

I bio sam svugde radio sam svasta
Svako mi je bio dobar drug
Na svom sam dlanu trazio tajnu
Video sam samo besnu oluju.

A       E  AbA AbA AbA
Pa pa pa-ram-pa 
A         E AbA AbA AbA
Put put put za jug

Pricao sam price o brdu u zlatu
Svoje sam telo video u blatu
Moj duh sada slobodno seta
Videces ga na putu za jug.

Moj duh sada slobodno seta
Videt ces ga na putu za jug
Moj duh,moj duh
Moj duh,moj duh