Zana - Vejte Snegovi

Transkripcija: pipss@mail.ru
Home     : http://2akordi.net


Gm              Bb
Hej vejte snegovi silni smetovi zavejte mu put,
     Gm
da joj ne ide da je ne vidi,
Gm   Eb  F    Gm
jer umirem sasvim za njim.
    Eb  F
jer umirem sasvim

[modulacija za stepen navise u Am]

Am              C
Hej vejte snegovi silni smetovi zavejte mu put,
     Am
da joj ne ide da je ne vidi,
Am   F   G    Am
jer umirem sasvim za njim.
jer umirem sasvim za njim
Am   F   G    Em
jer umirem sasvim za njim

C  [E D C B] Em

C   [E D C B] Em
vej...,vejte snego_vi
C   [E D C B] D
vej...,vejte snego_vi

INSTRUMENTAL:
Verse tema (modulacija u Gm)

OUTRO:
modulacija u Am

...

***VERZIJA 2***
Transkripcija: Goran Stefanovic
Home     : http://yutablature.dzaba.com

Gm

Gm            Bb
Ej, vejte snegovi, silni smetovi zavejte mu put
     Gm
Da joj ne ide, da je ne vidi

    D#  F    Gm
Jer umirem sasvim za njim
    D#  F    Gm
Jer umirem sasvim za njim
    D#  F
Jer umirem sasvim

Am                C
Ej, gde ste snegovi, divlji vetrovi sakrijte joj lik
     Am
Da zaboravi, da je ostavi

    F   G    Am
Jer umirem sasvim za njim
    F   G    Am
Jer umirem sasvim za njim
    F   G    Em
Jer umirem sasvim za njim

C

[Mali prelaz iz C u Em na klavijaturi, moze da se svira i u okviru akorda]
  C        Em
E--0---------------|
B------3---1---0---|
G------------------|
D------------------|
A------------------|
E------------------|

C  C     Em
Vej, vejte snegovi
C  C     D
Vej, vejte snegovi

[Mali lick na akusticnoj gitari]
  D
  |    |    |    |
E------------------3-2-------------|
B--------------5-3-----------------|
G------------2---------------------|
D----------------------------------|
A----------------------------------|
E----------------------------------|


[Solo na klarinetu preradjen za gitaru]
  Gm
  |    |    |    |     |    |    |    |
E----------------------------------|---------------------------------|
B--3---------------------3-4-------|-3---------------------3-4-------|
G----------------------5-------5---|---------------------5---------5-|
D----------------------------------|---------------------------------|
A----------------------------------|---------------------------------|
E----------------------------------|---------------------------------|
  Bb
  |    |    |    |     |    |    |    |
E------------------------3---------|-----------------------3---------|
B--6-------------------6---6---4---|-6-------------------6---6---4---|
G----------------------------------|---------------------------------|
D----------------------------------|---------------------------------|
A----------------------------------|---------------------------------|
E----------------------------------|---------------------------------|
  Gm
  |    |    |    |     |    |    |    |
E----------------------------------|---------------------------------|
B--3---------------------3-4-------|-3-------------------------------|
G----------------------5---------5-|---------------------------------|
D----------------------------------|---------------------------------|
A----------------------------------|---------------------------------|
E----------------------------------|---------------------------------|

    D#  F    Gm
Jer umirem sasvim za njim
    D#  F    Gm
Jer umirem sasvim za njim
    D#  F
Jer umirem sasvim

Am                C
Ej, gde ste snegovi, divlji vetrovi sakrijte joj lik
     Am
Da zaboravi, da je ostavi

    F   G    Am
Jer umirem sasvim za njim
    F   G    Am
Jer umirem sasvim za njim
    F   G    Em
Jer umirem sasvim za njim

C  C     Em  do kraja


Akordi:
Gm: 3 5 5 3 3 3
Bb: x 1 3 3 3 1
D#: x x 1 3 4 3
F: 1 3 3 2 1 1
Am: x 0 2 2 1 0
C: x 3 2 0 1 0
G: 3 2 0 0 0 3
Em: 0 2 2 0 0 0
D: x x 0 2 3 2