Partibrejkers – Put – Akordi za gitaru

SLOVO PTranskripcija: Milan Pavlovic (paparaco@EUnet.yu)
Home     : http://www.yutabs.f2s.com


 Tema:
 A        A
E|----------------|----------------|*|----------------|
H|----------------|----------------|*|----------------|
G|----------------|----------------|*|----------------|
D|----------------|----------------|*|5h7p5h7p5...----|
A|----7---6/7---7-|--6-7---6/7-----|*|----------------|
E|----5---4/5---5-|--4-5---4/5-----|*|----------------|

 Refren:
 A        A        E        E
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
H|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----7---7-------|7-----7---------|2-----2---------|----0-----0-----|
E|----5---5-------|5-----5---------|0-----0---------|3b4---3b4---3b4-|
   pa, pa,   pa,  pa,
   put,put,   put za jug.

 Prelaz: G, A

 Solo:
 A        A        A        A
E|----------------|---12-----------|----------------|----------------|
H|--5-------------|/14-------------|----------------|----------------|
G|/6--------------|------------5---|----------------|----------------|
D|----------------|--------------7|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----7---6/7---7-|--6-7---6/7-----|
E|----------------|----------------|----5---4/5---5-|--4-5---4/5-----|

 Kraj:
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
H|8b10------------|10--8-----------|----------------|----------------|
G|----------------|--------7b8r7-5-|7b8~~-----------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

 Korisceni akordi:
A-X02220
E-022100
G-320003

Rodjen sam u zadnjem vagonu
Na putu za jug
Nije bilo mesta za mene
Dan je bio vreo a put dug

I bio sam svugde i radio sam svasta
Svako mi je bio dobar drug
Na svom sam dlanu trazio tajnu
A video sam samo besnu oluju

Pricao sam price o brdu u zlatu
Svoje sam telo video u blatu
Moj duh sada slobodno seta
Videces ga na putu za jug

***VERZIJA 2***

Transkripcija: pipss@mail.ru


 A                     A AbA
Rodjen sam u zadnjem vagonu na pruzi za jug

Nije bilo mesta za mene,

dan je bio vreo
     A AbA
a put dug

I bio sam svugde radio sam svasta
Svako mi je bio dobar drug
Na svom sam dlanu trazio tajnu
Video sam samo besnu oluju.

A       E  AbA AbA AbA
Pa pa pa-ram-pa 
A         E AbA AbA AbA
Put put put za jug

Pricao sam price o brdu u zlatu
Svoje sam telo video u blatu
Moj duh sada slobodno seta
Videces ga na putu za jug.

Moj duh sada slobodno seta
Videt ces ga na putu za jug
Moj duh,moj duh
Moj duh,moj duh 
    

Ostali Akordi Od Autora